kolmapäev, 29. veebruar 2012

Üts mälehtüs

Tsirgukõsõ teedüs

Ma olli peris väikukesest pääst hüä virk ja ilolinõ inemiselats, inne ku ma naksõ är laisas ja kurvalidsõs kätte minemä. Ütskõrd, ku ma olli vast nelä- viiene, pandsõmi jäl vanaimä man puid riita.Oll illos suvõaig ja kõivo hõngassiva magusalõ päävä käen. Äkki kuuldu mõtsa puult määndsegi tsirgukõsõ helü.
"Mamma, mamma!" hõisassi ma, "kullõ no, tsirk tei ladvan iku-  iku- ikuu!"
"Tä ütel: inämb ei tohi puid riita panda!"
Tsirk tei tõtõst mõtsaveeren umbõs säänest hellü, a ma mõista- õs kimmähe arvada, määne tsirk tuu oll. Või - olla, et puukoristaja, a üts targõmb miis arvassi, et tuu võisi hoobis meldsas olla. Egäl juhtumisel jätsemi seo puupandmise tüü poolõlõ ja lätsimi är tõisi toimõnduisi mano.neljapäev, 23. veebruar 2012

VANA RAIPEKÜLA
mu lapsepõlve kasvupaik
vanemad polnud siit pärit ja mul
on vaid kibedad mälestused peas
vana sovhoosiküla
siin lagunevad laudad ja tuul tapamajas
ja kafkakuivati kus rebased on pehkind vilja sisse pesa teinud
lagedad karjamaad kõik viimseni on põlluks küntud
siin pole midagi vaid tühjus laga ja vaimne soo
kus viimasel suvel sõid lehmad
hapnenud heina musta laega
laudas
kuigi väljas lõhnas rohi
siin üksi ohkab muistne kalme
alasti kesk mahavõetud metsa
ja igivana ohvrikivi räämas tammikus
mis mulle alati õõvastav näis
nüüd järsku ainsana on selles külas armsaks saanud
kõik muu on alla käind

neljapäev, 2. veebruar 2012


lumevärvid
mis ei kuulu kellelegi
metsa helin-
tasuta!

lihtsalt seisad siin
ja mitte kuidagi sa
 olema ei pea

ei mingit vaatemängude
paraadi
kõigest lihtne pilt

Kollkoll!


      Johannes Klimakusest, “Vooruste redelist”, pisarate annist ja armastusest   Kristina Viin           Õigeusu müstiline te...