neljapäev, 26. aprill 2012

teele, teele, murekesed. kui muresid on palju, tuleb tahtmine kirjutada igasugu lora. 8-´

meie küla onu elmar, katsakümnene
hommikuti välejalgselt kepikõndi teeb
kelkis möödund juubelil
„ma noorõ naasõgi võiss võtta viil!“
talle sama reipalt viipame
me vastu metsateel
siis küsid, "elmar, no mis tiit?“
„ma pake surma iist!
pake surma iist är`!“
ju vanal varahommikuti
on kõige suurem nälg
ta vikat vilgub koidukiiris
nagu  keravälk
kuniks meie kaikakülas
kepikõnd on au sees hoitud
ablas kontmees eal ei kolista
me elmar - kaval-antsu koikus

kolmapäev, 11. aprill 2012
Seadsin kokku Tove Janssoni "Suveraamatu" ja R. Kiplingi "Muinaslugusid" kaanepildid.

" Oluline on elu ja kõige selles peituva sisu. Et elu kulgeks mõnukalt, tuleb olla mõnukates suhetes nii inimestega, esivanematega kui ka loona ehk selle vägedega. Mõnuka elu juurde kuulub tervislik toit, terve elukeskkond jpm. loomulikku. Muuhulgas võimalus käia laupäeva õhtul saunas.
Mõnukad suhted on elujaatavad ja jätkusuutlikud. Ühtegi suhet ei tohi ära kasutada ega kurnata. Osa suhetest peavadki jääma pinnapealseiks, et nad ei muutuks koormavaks ja tülikaks. Samas on suhteid, millesse võiks ja tuleks süüvida."

esmaspäev, 2. aprill 2012

Me säeme su jüripäivast pääle säädüst perrä Palanumäele peremehess, teeme asja kinmäss, kost ma säändsel kehval aal uut peremiist lövvä. Tuu lämmä maa jutt jätä õkva ääga maha, uneta ärä nigu kuri uni. Mesta muud omgi kui unenägu, piiblist kokku loetu. Üits asi om elu, tõne asi unenägu. Talumiis tekku oma tüüd, aagu oma asja, unenäo jäägu vilussohvele. Takan Saksamaal ollev serätse mehe, patsiirvät liina pidi, õbeotsaga toki käen, jooniku püksi jalan. Näil ollev elu traum nink trang, sääl om maa lämmämb kah kui meil, võip niisamate ümbre lökerdädä, aga me piäme tüüd murdma, muidu ei elä ärä.

M. Traat "Puud olid, puud olid hellad velled"

      Johannes Klimakusest, “Vooruste redelist”, pisarate annist ja armastusest   Kristina Viin           Õigeusu müstiline te...